“You Are What You Eat” Wymiana Młodzieży ZAPOWIEDŹ

Projekt “You Are What You Eat” dotyczy działań proekologicznych i zrównoważonego życia, ale jednocześnie koncentruje się na znaczeniu rozwoju osobistych umiejętności uczestników, dzieleniu się dziedzictwem kultur.
 
“You Are What You Eat” odbędzie się w południowej Polsce w Poroninie. W projekcie weźmie udział 35 młodych uczestników w wieku 19-29 lat z 5 krajów: Polski, Litwy, Włoch, Grecji i Słowacji. Odbędzie się w dniach od 1 do 9 lipca.
Organizacje partnerskie będą współorganizatorami i odbiorcami wszystkich działań projektowych przed, w trakcie i po nim. Wymiana młodzieży ma na celu promowanie działań na rzecz środowiska i zrównoważonego życia metodami nieformalnymi, a także odkrywanie koncepcji zdrowego życia i świadomości ekologicznej w ramach międzykulturowego doświadczenia z uczestnikami z różnych krajów.

Cele działań to praca zespołowa, aktywne uczestnictwo w wymianie pomysłów, eliminacja barier komunikacyjnych i różnorodność kulturowa, wszystko to realizowane w sposób pozaformalny.

Wymiana będzie realizowana głównie poprzez działanie m.in. międzynarodowe gotowanie, warsztaty budujące dynamikę grupy, wykłady, prezentacje, “World Cafe”, gry symulacyjne, warsztaty, gry kulturalne i lodołamacze, panele dyskusyjne, wystawy, prezentacje, spotkania, wizyty kulturalne , międzykulturowe wieczory z każdego kraju, rozrywki rozrywkowe i inne pomysły proponowane przez uczestników, które odnoszą się do kwestii zrównoważonego życia.
Planujemy zorganizować piknik na terenie Ośrodka Gminy Poronin.

Więcej info już wkrótce!!!