You Are What You Eat – relacje uczestników cd.

tłumaczenie na język polski poniżej

“Erasmus+ youth projects are great opportunities for young people to get a better chance to develop their own abilities, skills and grow through their own personal barriers. “You are what you eat” was for most part exactly that for our group.

We got encouraged to engage in activities with more enthusiasm and presence. We grew our awareness concerning ecological problems even further and decided to strongly try and stick with the new methods of healthy and sustainable living in future. We learned as well the importance of quality planning in projects with a goal that effects a greater group of people.

During this week, we learned a lot about teamwork and responsibility. Not only through workshops, but also through managing the house and cooking dinner. We got the chance to get to know our country better and present it to other cultures. This project showed us that other countries are also facing environmental problems like ourselves.

Workshops taught us about how we can waste less food, eat healthier and save our planet. Working with people from other countries taught us about their culture, way of life and how similar and different we are. Through workshops our way of looking at things changed. By cooking and trying other countries foods, we exchanged cultures.

Not only that we learned how ecology is important and how much food is wasted in the world, but we also now have a clearer vision of those things and we’ll try to encourage that in our everyday life. We have realize about how team work is really important. The workshops helped us to come to a conclusion about team work but we also had an opportunity to implement the team work in cleaning the house. ”  TEAM CROATIA

Projekty młodzieżowe w ramach programu Erasmus + to dla młodych ludzi doskonała okazja do zdobycia lepszej szansy na rozwijanie własnych umiejętności, kompetencji i przezwyciężanie własnych barier. Zachęcono nas do zaangażowania się w działania z większym entuzjazmem i otwartością. Zwiększyliśmy naszą świadomość na temat problemów ekologicznych i postanowiliśmy, że w przyszłości będziemy postępować zgodnie z metodami zdrowego i zrównoważonego życia. Dowiedzieliśmy się również o znaczeniu planowania jakości w projektach mających na celu wywarcie wpływu na większą grupę ludzi. W tym tygodniu wiele się nauczyliśmy o pracy zespołowej i odpowiedzialności. Nie tylko poprzez warsztaty, ale także poprzez samoorganizację i gotowanie obiadu. Mieliśmy okazję lepiej poznać nasz kraj i przedstawić go innym kulturom. Ten projekt pokazał nam, że inne kraje również borykają się z problemami środowiskowymi. Warsztaty nauczyły nas, jak nie marnować żywności, zdrowiej jeść i ratować naszą planetę. Praca z ludźmi z innych krajów nauczyła nas ich kultury, sposobu życia oraz tego, jak podobni i różni jesteśmy. Poprzez warsztaty zmienił się nasz sposób patrzenia na rzeczy. Gotując i próbując potraw z innych krajów, wymieniliśmy się kulturami. Nie tylko dowiedzieliśmy się, jak ważna jest ekologia i ile żywności marnuje się na świecie, ale teraz mamy też wyraźniejszą wizję tych rzeczy i postaramy się to zachęcić w naszym codziennym życiu. Uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest praca w zespole. Warsztaty pomogły nam dojść do konkluzji na temat pracy zespołowej, ale mieliśmy też okazję zrealizować pracę zespołową przy sprzątaniu domu.