Aktualne projekty

facebook logo png impending 10

Zapraszamy na profil Projekty Międzynarodowe Zamieszczamy na stronie informacje o możliwości wzięcia udziału w projektach realizowanych przez nas, naszych partnerów oraz inne organizacje działające na rzecz edukacji na terenie Europy.

A z ostatniej chwili

Make it sustainable! Warsztaty ekologiczne

W ramach projektu “Make it sustainable!” zorganizowaliśmy warszaty ekologiczne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK “Garłuch” w Warszawie. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z tematyką projektu, zaprezentowanie rezultatów wymiany – gier i zdjęć, wykonanych przez uczestników projektu.

Uczniowie bardzo chętnie dzielili się swoimi pomysłami na prowadzenie ekologicznego stylu życia. Przekazywali wiele przykładów z życia codziennego, które zmniejszą wykorzystanie energii, niemarnowanie żywności czy oszczędzanie wody.

Uczniowie pracowali nad swoimi “zdrowymi talerzami” – przedstawili dania, które są bogate w wartości odżywcze, a przede wszystkim takie, które im smakują.

Warsztaty pokazały, iż edukacja ekologiczna jest bardzo istotna, od najmłodszych lat uświadamianie o zrównoważonym rozwoju pomoże nam nabrać odpowiednich nawyków, które będą miały wpływ na środowisko, ale również na nasze zdrowie.

Make it sustainable! – feedback

“Zajęcia, które najbardziej mi się podobały, to debata, ponieważ była bardzo interaktywna i musieliśmy być kreatywni i myśleć o naszym temacie wieloaspektowo (warsztat stał się bardzo dynamiczny, a to uczyniło go jeszcze bardziej interesującym) oraz tzw. “Wakacje na Wyspę Castanea”, ponieważ mogliśmy omówić i przepracować wybory dotyczące podróży, ich wpływ na środowisko. ”

The activities I liked the most were the role play debate, because it was very interactive and we had to be creative and think about our topic from many angles (it also became kind of heated and this made it even more interesting) and the Holidays on the Castanea Island, because we thought about the different choice people make about their vacation and their impact on the environment.

“Nie wiem, czy dotyczy to wszystkich uczestników wymiany, ale uważam, że indywidualnie nauczyliśmy się wielu rzeczy, dobrych praktyk i informacji, które mogą zmienić nasz styl życia. Z pewnością byliśmy zmotywowani do (większej) aktywności. Dowiedziałem się, jak nierównomierny jest rozkład pieniędzy a żywnościowego, zdałem sobie sprawę, ile plastiku zużywamy codziennie, czy ile wody zużywamy i dlaczego tak naprawdę nie powinniśmy tego robić, ogólnie, jak bardzo nasze drobne decyzje wpływają na środowisko i jak ważne jest, aby żyć w sposób zrównoważony. Dla mnie ważne było to, że nauczyłem się tego od innych uczestników. Zauważyłem, że nawet w odnawialnych źródłach energii są pewne wady, że samochody elektryczne nie tylko wykorzystują energię odnawialną, jak mydła zanieczyszczają wodę, podczas gdy inne nie.”

I don’t know if there was a common finding in the youth exchange, but I believe that individually we learned many things, practices and information, which can change our lifestyle, and we were certainly motivated to become (more) active. I learned how uneven the distribution of money is in the food chain market, I realized how much plastic we use every day without noticing, how much water we spent and why we really shouldn’t do it, in general, how much our small decisions impact the environment and how important it is to live sustainably. For me it was also important that I did not learn from other participants, for example, I noticed that there are some downsides even in renewable energy sources, that electric cars do not only use renewable energy and even that some soaps pollute water while others don’t.

Make it sustainable! – główne działania

Projekt zwiększył świadomość młodego pokolenia, aby stało się bardziej świadome wagi kwestii środowiskowych i zdrowego stylu życia. Zorganizowaliśmy wymianę, która badała, rozwijała i rozpowszechniała edukację ekologiczną za pomocą sposób aktywizacji wspólnego gotowania międzynarodowego.


Metody pracy: kuchnia międzynarodowa (wybór przepisów, analiza wartości odżywczych składników, minimalizacja marnotrawstwa żywności), gra miejska w Poroninie, gry i zabawy integracyjne, energetyzatory, symulacje, burza mózgów, panele dyskusyjne, debaty, World Café, promocja programu Erasmus+, studium Youthpass, studium przypadku (edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna), wymiana doświadczeń edukacyjnych między uczestnikami poprzez warsztaty (Foodmiles; Zero Waste; Mapping the World; zbilansowana dieta oparta na metodzie: miara) twój talerz; krytyczne myślenie i pisanie oparte na teatrze improwizacji i Loesje), wieczory międzykulturowe, zajęcia lokalne (wystawa zdjęć).


Zasadniczym celem było umożliwienie uczestnikom podzielenia się z innymi zestawem zdrowych przepisów z różnych krajów. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy. Podczas wspólnego gotowania uczestnicy poznali proste sposoby dostarczania wszystkiego, co niezbędne
wartości odżywcze. Dowiedzieli się, jakie kombinacje produktów są najkorzystniejsze i jak połączyć różnorodność kuchni w naszych kulturach. Ich zadaniem było stworzenie wyłącznie wegańskiego posiłku z produktów pochodzących z lokalnych rynków (większość z nich
produkty mają zbliżający się termin przydatności do spożycia lub nie były „idealnie wyglądającymi” warzywami. Uczestnicy chcieli pokazać, ile istnieje marnowania żywności i jak możemy sobie z tym poradzić.

Gra miejska została stworzona przez polskich uczestników. „Planszą” było samo miasto, a uczestnikami byli gracze, którzy musieli rozwiązywać zagadki i wykonywać zadania w zadanym czasie. W ten sposób przybliżono graczom historię miasta. Ważnym elementem była integracja uczestników i ich współpraca. Najważniejsze było to, że zaangażowało się zarówno samo miasto, jak i lokalna społeczność, dzięki czemu gra dotarła do dużej liczby osób. Ponadto zaznaczyliśmy obecność grupy międzykulturowej w przestrzeni miasta, a także podkreśliliśmy temat, o którym rozmawialiśmy podczas całego projektu.

World Café to metoda edukacyjna służąca do prowadzenia dialogu i poszukiwania kreatywnych pomysłów na wybrane zagadnienia. Było 6 stołów z różnymi tematami (wybieranymi przez prowadzących przed samym działaniem). Każdy lider był innym moderatorem stół. Ponieważ prowadzący byli najlepiej zaznajomieni z tematem i potrafili moderować dyskusję, powierzono im to zadanie. Podczas dwugodzinnych dyskusji uczestnicy (podzieleni na grupy) zostali poproszeni o zamianę miejsc z jednej stół do drugiego, aby dzielić się i łączyć swoje doświadczenia, a także sposób postrzegania pewnych zagadnień z pomysłami i doświadczeniami innych uczestników. W ten sposób doszło do intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń, z których pojawiły się nowe idee i przekonania.

World Cafe


Uczestnicy we współpracy z GOK i Szkołą Podstawową z Poronina zorganizowali wystawę fotografii, która skierowana była do wszystkich mieszkańców Poronina i okolic. Z powodu pandemii nie było możliwości zorganizowania imprezy otwartej, dlatego też staraliśmy się „podyskutować” i przedstawić nasz temat i projekt poprzez zdjęcia. Można było zwiedzać Poroninskie Centrum Kultury i na zdjęciach poznać nasze przesłanie.

Dodatkową działalnością, którą prowadziliśmy była współpraca z podmiotami Tatrzańskiego Parku Narodowego. Koordynator wolontariatu z TNP zaprosił nas do obejrzenia gór, wzięcia udziału w prezentacji swojej pracy oraz pomocy wolontariuszom opiekującym się Park. Dzięki tej wizycie uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję, aby zrozumieć i zobaczyć, jak turyści na co dzień stwarzają problemy środowiskowe także we własnych krajach. W tym czasie uczestnicy robili zdjęcia do wystawy fotograficznej.


You Are What You Eat – relacje uczestników

Youth Exchange “You Are What You Eat” was surely very enriching. I’ve learned a lot about the topic, which I am trying to implement in my life now as much as possible. I have also learned about other cultures, specifically, I always like trying their traditional dances. The whole project was a very pleasant experience and I am happy I could be a part of it.”  – Lea

Wymiana młodzieży “You Are What You Eat” była z pewnością bardzo wzbogacająca. Poszerzyłam wiedzę na temat zdrowego żywienia, który staram się w życiu w jak największym stopniu wdrożyć. Dowiedziałam się także o innych kulturach, szczególnie lubię tańczyć ich tradycyjne tańce. Cały projekt był bardzo przyjemnym doświadczeniem i cieszę się, że mogłam być jego częścią.

“This was my second experience in Poronin. Without any discussions, I can say that I am a happy participant and I really liked it. Poronin projects have some special atmosphere, which still lures me to come back next year. Cooking was, in my opinion, THE best activity of the project. It was funny, educative and more „active – to go and do something“. Definitely one of the best ways of „teambuilding“ and teamwork is the simulation.” – Simon

To było moje drugie doświadczenie w Poroninie. Bez dyskusji mogę powiedzieć, że jestem zadowolonym uczestnikiem i bardzo mi się podobało. Projekty w Poroninie mają szczególną atmosferę, która wciąż zachęca mnie do powrotu w kolejnych latach. Gotowanie było moim zdaniem NAJLEPSZĄ aktywnością podczas całego projektu. Było to zabawne, edukacyjne zadanie i bardzo angażujące. Gotowanie jest zdecydowanie jednym z najlepszych sposobów „budowania zespołu” i pracy zespołowej.

“Ever since we hopped into our bus to Poronin where the project was about to happen, I knew it’s going to be full of expectations and unforgettable memories. And I was not mistaken. The overall view about ecology and zero waste life has changed my perspective the first day I came home from the project. I cannot imagine anybody else experiencing this with me than people whom I met there and were irreplaceable. The hiking trip was a lovely distraction where we could all have been together and share everything the whole time. The other memorable parts of this project were the cultural evenings where I’ve learned so much about other countries and their cultures and even the basics of their languages. I would gladly go back in time and would repeat everything which has happened there all again.” – Sima

Odkąd wskoczyliśmy do autobusu do Poronina, gdzie miał się odbyć projekt, wiedziałem, że będzie to czas pełen niezapomnianych wspomnień . I nie pomyliłam się. Ogólne poglądy na ekologię i zasady zero waste zmieniły moją perspektywę już pierwszego dnia, kiedy wróciłam do domu z projektu. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł doświadczyć tego ze mną, niż ludzie, których tam spotkałam, byli niezastąpieni! Innymi niezapomnianymi częściami tego projektu były wieczory kulturalne, podczas których nauczyłam się tak wiele o innych krajach i ich kulturze, poznałam nawet podstawowe zwroty w ich języku. Z chęcią cofnęłabym się w czasie i powtórzyłbym wszystko, co się tam jeszcze wydarzyło.


You Are What You Eat – relacje uczestników cd.

tłumaczenie na język polski poniżej

“Erasmus+ youth projects are great opportunities for young people to get a better chance to develop their own abilities, skills and grow through their own personal barriers. “You are what you eat” was for most part exactly that for our group.

We got encouraged to engage in activities with more enthusiasm and presence. We grew our awareness concerning ecological problems even further and decided to strongly try and stick with the new methods of healthy and sustainable living in future. We learned as well the importance of quality planning in projects with a goal that effects a greater group of people.

During this week, we learned a lot about teamwork and responsibility. Not only through workshops, but also through managing the house and cooking dinner. We got the chance to get to know our country better and present it to other cultures. This project showed us that other countries are also facing environmental problems like ourselves.

Workshops taught us about how we can waste less food, eat healthier and save our planet. Working with people from other countries taught us about their culture, way of life and how similar and different we are. Through workshops our way of looking at things changed. By cooking and trying other countries foods, we exchanged cultures.

Not only that we learned how ecology is important and how much food is wasted in the world, but we also now have a clearer vision of those things and we’ll try to encourage that in our everyday life. We have realize about how team work is really important. The workshops helped us to come to a conclusion about team work but we also had an opportunity to implement the team work in cleaning the house. ”  TEAM CROATIA

Projekty młodzieżowe w ramach programu Erasmus + to dla młodych ludzi doskonała okazja do zdobycia lepszej szansy na rozwijanie własnych umiejętności, kompetencji i przezwyciężanie własnych barier. Zachęcono nas do zaangażowania się w działania z większym entuzjazmem i otwartością. Zwiększyliśmy naszą świadomość na temat problemów ekologicznych i postanowiliśmy, że w przyszłości będziemy postępować zgodnie z metodami zdrowego i zrównoważonego życia. Dowiedzieliśmy się również o znaczeniu planowania jakości w projektach mających na celu wywarcie wpływu na większą grupę ludzi. W tym tygodniu wiele się nauczyliśmy o pracy zespołowej i odpowiedzialności. Nie tylko poprzez warsztaty, ale także poprzez samoorganizację i gotowanie obiadu. Mieliśmy okazję lepiej poznać nasz kraj i przedstawić go innym kulturom. Ten projekt pokazał nam, że inne kraje również borykają się z problemami środowiskowymi. Warsztaty nauczyły nas, jak nie marnować żywności, zdrowiej jeść i ratować naszą planetę. Praca z ludźmi z innych krajów nauczyła nas ich kultury, sposobu życia oraz tego, jak podobni i różni jesteśmy. Poprzez warsztaty zmienił się nasz sposób patrzenia na rzeczy. Gotując i próbując potraw z innych krajów, wymieniliśmy się kulturami. Nie tylko dowiedzieliśmy się, jak ważna jest ekologia i ile żywności marnuje się na świecie, ale teraz mamy też wyraźniejszą wizję tych rzeczy i postaramy się to zachęcić w naszym codziennym życiu. Uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest praca w zespole. Warsztaty pomogły nam dojść do konkluzji na temat pracy zespołowej, ale mieliśmy też okazję zrealizować pracę zespołową przy sprzątaniu domu.

HERO – CODE OF CONDUCT

Tak jak pisaliśmy wcześniej, podczas projektu „HERO” udało nam się wspólnymi siłami opracować bardzo poręczny (i krótki) Kodeks Postępowania, którego jako pracownicy młodzieżowi możemy używać w codziennej pracy, nie tylko podczas omawiania tematu dotyczącego praw człowieka.

HERO cdn

RELACJA UCZESTNIKA PROJEKTU

Wraz z początkiem pięknego miesiąca sierpnia 03-10.08 miałem okazję wraz z uczestniczyć w Treningu “HERO – Human rights education opportunity – CRO”. Wszystko zaczęło się długo wcześniej gdzie okres przygotowawczy nastroił nas do późniejszego wysiłku i ułatwił wgłębienie się w tematykę Praw człowieka. Ekipa organizatorek w składzie : Branmira, Petra, Valentina, Kata i Karla. Trzeba powiedzieć że liczba robi różnicę w szczególności jeśli owe osoby są prawdziwie zaangażowane i wiedzą “z czym się je” non formal education. Miejscowość w której odbył się trening z nazwy Karlovac był sam sobie miastem które jest żywym przykładem walki o prawa człowieka, niespełna dwie dekady temu w sercu konfliktu na między Chorwacją a Serbią. Spacer ulicami miasta z widocznymi śladami kul albo odłamków od granatów dawał dużo do myślenia , nie wspominając już o ludziach gdzie lokalne społeczeństwo nadal stara się przetrawić wyniszczający konflikt. Z plotek wynikało że dużo ludzi się wyniosło, a ponad stu letnie budynki w większości nadają się do rozbiórki, a szkoda, bo odnowione byłyby niczego sobie, jak Bydgoska secesja. Po przyjeździe kolejnym krokiem było poznanie naszych współuczestników. Selekcja była zdecydowanie pod temat bo mieliśmy okazję poznać szereg osobistych historii z różnych zakątków świata, a opowieści z pierwszej ręki robią zawsze większe wrażenie i możliwość zrozumienia prawdziwej sytuacji prawdziwych ludzi. Szczególnie warto wyróżnić dziewczyny z Syrii które przed wojną wyniosły się do Szwecji, albo przedstawiciela wyznania Sikhów z Indii. Trzeba przyznać że wszyscy uczestnicy byli zaangażowani aktywnie w swoich organizacjach co rodziło duże oczekiwania do samych zajęć i dyskusji. Dla lepszej wizualizacji różnorodności naszej grupy niżej lista krajów partnerskich: Bułgaria, Chorwacja, Serbia, Macedonia, Hiszpania, Węgry, Rumunia, Kosowo, Włochy, Francja, Szwecja, Ukraina, Słowenia, Cypr i Portugalia. Do głównych celów realizacji projektu należało: podnoszenie świadomości na temat praw człowieka, wymiana dobrych praktyk w pracy z młodzieżą w zakresie praw człowieka, rozwiązywanie problemów związanych z prawami człowieka, rozwijanie wiedzy, umiejętności i zdolności w zakresie praw człowieka, przyczynianie się do ich ochrony i wzmacnianie pozycji 8 kompetencji osób pracujących z młodzieżą. Dodatkowo siłą wspólnych wysiłków i debat stworzyliśmy “Kodeks postępowania” , który później zawiśnie dumnie w naszych organizacjach jako model do naśladowania dla pracowników młodzieżowych. Przechodząc do zajęć na projekcie, szybko przeszliśmy do głównych tematów, pomijając zasadniczo cały “team building”, było to dla mnie zaskoczeniem, i zastanawiałem się czy podołamy trudom projektu bez wcześniejszego poznania się nawzajem. Ku mojemu zdziwieniu udało się, myślę że wynika to z faktu dużego doświadczenia i otwartości uczestników i wspólnej chęci działania. Z zajęć które odbyliśmy warto wyróżnić, *zajęcia na których poznawaliśmy siłę argumentacji stawaliśmy raz z jednej raz z drugiej strony argumentów i sytuacji będąc też i sędzią takiej debaty (role play). Zajęcia w których sami wzięliśmy się do pracy i z pomocą naszych doświadczeń i w moim przypadku również podręcznika “Compass” gdzie z setek opisanych sesji wybraliśmy i zmodyfikowaliśmy jedną którą później użyliśmy do zajęć z tematyki Praw Człowieka rzecz jasna. Sesja z kluczowych kompetencji E+, w których w przemyślany sposób musieliśmy rozwiązać szereg zadań aby zrozumieć i przeanalizować nasz pobyt na projekcie i istotę wprowadzania tych kompetencji do przyszłych projektów Podsumowując trening trzeba się ukłonić w stronę organizatorek, ich wkład pracy i wysiłku podczas zajęć i w czasie organizacji był nad wyraz imponujący. Personalnie mogę przyznać ,że dużo wcześniej nie jasnych spraw związanych z prawami człowieka zostało wyjaśnionych, osobiste historie uczestników ukazywały jak to w rzeczywistości wygląda i nad czym powinniśmy popracować w przyszłości aby żyć w dobrobycie i pokoju. Patrząc w przez pryzmat mojej dalszej pracy z młodzieżą planuje dołożyć do moich zajęć informacje o tym czym są Prawa Człowieka i dlaczego jest to takie ważne aby dbać o ich przestrzeganie.

HERO

Human Rights Education Opportunity

Na początku sierpnia 2019 roku, mieliśmy ogromną przyjemność brać czynny udział treningu „HERO” dzięki organizacji CARPE DIEM (http://carpediem.hr/) z miasta Karlovac w Chorwacji. Projekt otrzymał został zatwierdzony przez chorwacką Agencija za mobilnost i programe Europske Unije (http://www.mobilnost.hr/) i sfinansowany z programu Erasmus +. Trening „HERO” – Human Rights Education Opportunity oferował osobom pracującym z młodzieżą i liderom młodzieżowym przestrzeń do refleksji, wymiany wiedzy i doświadczenia w temacie dotyczącym edukacji praw człowieka. Głównym celem projektu było zachęcenie uczestników do refleksji na temat problemów dotyczących przestrzegania praw człowieka oraz tego jak wykorzystać wiedzę dotyczącą praw człowieka w swojej codziennej pracy. Poza tym uczestnicy mieli szansę: – aby zwiększyć świadomość o znaczeniu praw człowieka, – zapoznania się z działaniami edukacyjnymi, narzędziami i zasobami w dziedzinie praw człowieka, – rozwinąć umiejętności niezbędne do promowania praw człowieka i wspierania ich w lokalnej społeczności, – podnieść swoją świadomość dotyczącą różnic kulturowych w dziedzinie praw człowieka. Efektami projektu oprócz zwiększenia wiedzy i umiejętności uczestników był także stworzony wspólnie „Code of Conduct” jako zbiór zasad, których powinniśmy przestrzegać w kwestiach praw człowieka i pracy z młodzieżą, manual dla pracowników młodzieżowych, którymi podzielimy się wkrótce. Relację z całego projektu „HERO” w formie wizualnej można sprawdzić pod tym linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=Q7fYVfjdkRs

Piknik “You Are What You Eat” PORONIN 2019

W ramach projektu “You Are What You Eat” finansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ , Wymiana Młodzieży Stowarzyszenie European Mobility Center zorganizowało piknik we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Przedsięwzięcie zostało skierowane do młodzieży, dzieci i rodzin mieszkających w Poroninie i okolicach. Celem pikniku było zwrócenie uwagi na kwestie zdrowego odżywiania, zapoznanie odbiorców z działaniami ekologicznymi, postępowania przyjaznego dla środowiska. W trakcie pikniku uczestnicy wymiany zorganizowali szereg gier i zabaw w tematyce zdrowia i ekologii, m.in. tworzenie ekologicznych toreb, interaktywna piramida zdrowego odżywiania, warsztaty “land art”, recyclingowa koszykówka, własnoręczne instrumenty. Wystawione zostały na pokaz stroje ekologiczne, które dzieci ze Szkoły Podstawowej w Poroninie wykonywały dzień wcześniej na warsztatach z naszymi uczestnikami.

Nie zabrakło fotobudki z “ekohashtagami”, która stała się najpopularniejszym punktem pikniku. Podczas wydarzenia gościliśmy również ekspertów od wspinaczki górskiej, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach, a także o tym jak ważna jest aktywność fizyczna – dla zdrowia i dla ducha!

Młodzież z Poronina włączyła się do pikniku z entuzjazmem, na koniec dziękując uczestnikom piosenką regionalną w akompaniamencie gitary. Piknik zakończył się wspólnym śpiewaniem. Poronin czeka na kolejną edycję!

Relacja zdjęciowa z PIKNIKU “You Are What You Eat”

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami projektu wymiany młodzieży “You Are What You Eat”
Więcej zdjęć oraz bieżące informacje na stronie
www.facebook.com/yawyeyouth/

Piknik plenerowy “YOU ARE WHAT YOU EAT”

European Mobility Center wraz z Gminnym Centrum Informacji i Promocji w Poroninie mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na Piknik organizowany przez młodzież z Polski, Słowacji, Włoch, Litwy oraz Grecji w związku z realizacją projektu “You Are What You Eat” nr 2018-1-PL01-KA105-050201 w ramach programu Erasmus+.

W programie dużo interaktywnych zajęć i wykładów o tematyce prozdrowotnej w międzynarodowej atmosferze 🇪🇺

Goście specjalni:

1.Dobre zielsko – zdrowy blog wegański
www.facebook.com/dobrezielsko

Pani Małgorzata poruszy kwestie związane ze zdrowym odżywianiem oraz istotną rolą warzyw i owoców w naszym życiu 🍏🥕

2.Weronika Przychodzień – na dachu świata
www.facebook.com/na.dachu.swiata

Weronika opowie trochę o górach, projekcie Korony Ziemi oraz o Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie 💪 🏔

Piknik odbędzie się na terenie rekreacyjnym Gminnego Centrum Informacji i Promocji w Poroninie w dniu 6 lipca w godz. 11 – 14.

Serdecznie zapraszamy! 😊

“You Are What You Eat” Wymiana Młodzieży ZAPOWIEDŹ

Projekt “You Are What You Eat” dotyczy działań proekologicznych i zrównoważonego życia, ale jednocześnie koncentruje się na znaczeniu rozwoju osobistych umiejętności uczestników, dzieleniu się dziedzictwem kultur.
 
“You Are What You Eat” odbędzie się w południowej Polsce w Poroninie. W projekcie weźmie udział 35 młodych uczestników w wieku 19-29 lat z 5 krajów: Polski, Litwy, Włoch, Grecji i Słowacji. Odbędzie się w dniach od 1 do 9 lipca.
Organizacje partnerskie będą współorganizatorami i odbiorcami wszystkich działań projektowych przed, w trakcie i po nim. Wymiana młodzieży ma na celu promowanie działań na rzecz środowiska i zrównoważonego życia metodami nieformalnymi, a także odkrywanie koncepcji zdrowego życia i świadomości ekologicznej w ramach międzykulturowego doświadczenia z uczestnikami z różnych krajów.

Cele działań to praca zespołowa, aktywne uczestnictwo w wymianie pomysłów, eliminacja barier komunikacyjnych i różnorodność kulturowa, wszystko to realizowane w sposób pozaformalny.

Wymiana będzie realizowana głównie poprzez działanie m.in. międzynarodowe gotowanie, warsztaty budujące dynamikę grupy, wykłady, prezentacje, “World Cafe”, gry symulacyjne, warsztaty, gry kulturalne i lodołamacze, panele dyskusyjne, wystawy, prezentacje, spotkania, wizyty kulturalne , międzykulturowe wieczory z każdego kraju, rozrywki rozrywkowe i inne pomysły proponowane przez uczestników, które odnoszą się do kwestii zrównoważonego życia.
Planujemy zorganizować piknik na terenie Ośrodka Gminy Poronin.

Więcej info już wkrótce!!!

Warsztaty z pisania wniosków o dofinansowanie

Nasze działania to nie tylko wyjazdy zagraniczne, to przede wszystkim praca na rzecz społeczności lokalnej. Pragnąc uefektywnić swoje działania Stowarzyszenie European Mobility Center zaprosiło ekspertów z Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych do przeprowadzenia w Warszawie warsztatu dotyczącego planowania, pisania i realizowania projektów międzynarodowych w ramach programu “Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych”, dofinansowanego w ramach Programu FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) na lata 2014-2020. W trzydniowym spotkaniu zorganizowanym w dniach 23 – 25 września wzięło udział łącznie 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy pracując warsztatowo zyskali odpowiednią, usystematyzowaną wiedzę o specyfice procesu tworzenia projektów międzynarodowych, jak również zacieśnili kontakty oraz wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Warsztaty FIO 2016

Warsztaty FIO 2016

Warsztaty FIO 2016

Impropreneurs – relacje uczestników

Wcześniej przedstawiliśmy Wam naszą relację z projektu, a oto co powiedzieli uczestnicy:

The young exchange “Impropreneurs” was the second youth mobility I took part in. Project like this is the chance to meet so many interesting and different types of personalities, nationalities and different cultures at one place. Improvisation theatre helped me to gain ability to listen more active and be more involved in conversations, sharing a story. The project idea was up-to-date according to the high level of youth unemployment in Europe. The things I learned during the workshops, presentations, games, etc. were very useful for me to improve my personal skills and abilities.

Tanja, Croatia

 

I would recommend the participation in youth exchanges, which enable us to experience a new culture, motivate to achieve more and develop lots of competences from which all of us can benefit in your future social and professional life.

Egle,Italy

Project connected the social entrepreneurship with improvisation, in the various of non formal methodology where we improved our social entrepreneurship skills with use of theatre improvisation techniques. We have learnt about the entrepreneurship, improvisation, creative thinking, and solving problems techniques.

Caro, Portugal

 

Through this youth exchange we tried to face an idea of changing the attitude of young people towards entrepreneurship from passive to active. We tried improvisation theatre techniques to raise level of self-confidence and challenged ourselves to start our own business. My conclusion of this project is simple – we are the huge part of population that drives economy and create jobs.

Hanan, Italy

 

Projekt „Impropreneurs” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2015-3-PL01-KA105-023089 i realizowany jest przez grupę nieformalną Młodzi dla Warszawy

Impropreneurs – relacja z wymiany

W trakcie projektu wykorzystano metody edukacji pozaformalnej opartej w większości na formule improwizacji teatralnej. Wykorzystano również metody tj: warsztaty, dyskusje, prezentacje, symulacje. Dzięki realizacji projektu “Impropreneurs ” wzrosły umiejętności i kompetencje młodych ludzi w dziedzinie ich rozwoju zawodowego. Uzyskane kompetencje oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy nie tylko pozwolą na zwiększenie konkurencyjności ułatwiając znalezienie pracy, ale również zapewnią podniesienie świadomości o wartości komunikacji interpersonalnej.

Korzyścią w perspektywie długoterminowej jest zmniejszenie bezrobocia w Unii Europejskiej oraz tworzenie nowych projektów realizowanych w programie Erasmus+ przez osoby uczestniczące w projekcie. Uczestnicy brali udział w warsztatach opracowywania CV, listu motywacyjnego, tworzenia własnego biznesu- stworzyli start-up’y gier społecznych, o których „dofinansowanie” walczyli przez symulację prezentacji przed wybraną komisją liderzy grup). Dzięki tej symulacji uczestnicy mieli  szansę na zapoznanie się z metodą konkursu – przetargu. Dowiedzieli się o metodyce prezentacji przed większą publicznością.

Młodzi ludzie mieli także okazję lepiej poznać swoje kraje. Podczas wieczorów międzykulturowych uczestnicy prezentowali swoje narodowe potrawy, tańce, zwyczaje i obalali stereotypy. Niejeden z uczestników podkreślał, że w ich kraju system edukacji jest bardzo sformalizowany, brakuje praktycznej wiedzy. Widoczne są problemy ze znalezieniem zatrudnienia przez młodzież. Impropreneurs to nie tylko improwizacja teatralna, która wpłynęła na umiejętność aktywnego słuchania, myślenia poza utartymi schematami czy przełamanie stagnacji w strefie komfortu, to przede wszystkim impuls to tego, aby młodzi ludzie przejęli inicjatywę, odważyli się tworzyć. Podnieśliśmy pewność siebie uczestników. Większość młodych ludzi czuje się zrezygnowana i uważa, że są tylko małą cząstką większej całości i nie są w stanie na nic wpłynąć. Poprzez ten projekt chcieliśmy pokazać, że są możliwości i narzędzia by coś zmienić, wystarczy pomysł i odpowiednia jego realizacja.

Projekt „Impropreneurs” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2015-3-PL01-KA105-023089 i realizowany jest przez grupę nieformalną Młodzi dla Warszawy

Impropreneurs już wkrótce!

Już 11.04. w Poroninie rusza nowy projekt Impropreneurs! Zapraszamy do śledzenia informacji z projektu na naszej stronie internetowej oraz stronie Facebook

Projekt „Impropreneurs” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2015-3-PL01-KA105-023089 i realizowany jest przez grupę nieformalną Młodzi dla Warszawy

Impropreneurs – Informacje o projekcie

“Impropreneurs” jest projektem edukacyjno–kulturalnym, który dzięki metodom improwizacji teatralnej pomoże uczestnikom rozwijać  przedsiębiorcze postawy.. Za punkt odniesienia obraliśmy metody improwizacji teatralnej, by wzmocnić w młodych ludzi w praktykowaniu dobrych postaw w łączeniu  życia zawodowego z codziennym. Ponadto projekt realizować będzie takie cele, jak budowanie  zaangażowania w sprawy społeczne, wspierania postaw opartych na pewności i zrozumieniu siebie, umiejętnego wykorzystywania kompetencji interpersonalnych, aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej.  Projekt został stworzony na bazie obserwacji i raportów Unii Europejskiej wskazujących na niski poziom zatrudnienia oraz niedostępności rynku pracy dla młodych ludzi, wchodzących na drogę kariery zawodowej. Pod uwagę wzięte zostały również niewielkie doświadczenie młodych ludzi w ich dziedzinie zawodowej.  Przewidywane wymiana odbędzie się  w miejscowości Poronin gromadząc 36 młodych ludzi z 6 różnych krajów Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich takich jak : Polska, Litwa, Chorwacja Słowenia, Włochy, Portugalia. Grupa będzie składać się z osób pomiędzy 18 a 30 rokiem zycia z różnych kręgów takich jak studenci, młodzież pracująca, absolwenci szkół wyższych zainteresowanych tematyką projektu, potrzebą zmian oraz wielopoziomowych rozwojem kompetencji.

Projekt „Impropreneurs” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2015-3-PL01-KA105-023089 i realizowany jest przez grupę nieformalną Młodzi dla Warszawy