Impropreneurs – relacja z wymiany

W trakcie projektu wykorzystano metody edukacji pozaformalnej opartej w większości na formule improwizacji teatralnej. Wykorzystano również metody tj: warsztaty, dyskusje, prezentacje, symulacje. Dzięki realizacji projektu “Impropreneurs ” wzrosły umiejętności i kompetencje młodych ludzi w dziedzinie ich rozwoju zawodowego. Uzyskane kompetencje oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy nie tylko pozwolą na zwiększenie konkurencyjności ułatwiając znalezienie pracy, ale również zapewnią podniesienie świadomości o wartości komunikacji interpersonalnej.

Korzyścią w perspektywie długoterminowej jest zmniejszenie bezrobocia w Unii Europejskiej oraz tworzenie nowych projektów realizowanych w programie Erasmus+ przez osoby uczestniczące w projekcie. Uczestnicy brali udział w warsztatach opracowywania CV, listu motywacyjnego, tworzenia własnego biznesu- stworzyli start-up’y gier społecznych, o których „dofinansowanie” walczyli przez symulację prezentacji przed wybraną komisją liderzy grup). Dzięki tej symulacji uczestnicy mieli  szansę na zapoznanie się z metodą konkursu – przetargu. Dowiedzieli się o metodyce prezentacji przed większą publicznością.

Młodzi ludzie mieli także okazję lepiej poznać swoje kraje. Podczas wieczorów międzykulturowych uczestnicy prezentowali swoje narodowe potrawy, tańce, zwyczaje i obalali stereotypy. Niejeden z uczestników podkreślał, że w ich kraju system edukacji jest bardzo sformalizowany, brakuje praktycznej wiedzy. Widoczne są problemy ze znalezieniem zatrudnienia przez młodzież. Impropreneurs to nie tylko improwizacja teatralna, która wpłynęła na umiejętność aktywnego słuchania, myślenia poza utartymi schematami czy przełamanie stagnacji w strefie komfortu, to przede wszystkim impuls to tego, aby młodzi ludzie przejęli inicjatywę, odważyli się tworzyć. Podnieśliśmy pewność siebie uczestników. Większość młodych ludzi czuje się zrezygnowana i uważa, że są tylko małą cząstką większej całości i nie są w stanie na nic wpłynąć. Poprzez ten projekt chcieliśmy pokazać, że są możliwości i narzędzia by coś zmienić, wystarczy pomysł i odpowiednia jego realizacja.

Projekt „Impropreneurs” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2015-3-PL01-KA105-023089 i realizowany jest przez grupę nieformalną Młodzi dla Warszawy