Impropreneurs – Informacje o projekcie

“Impropreneurs” jest projektem edukacyjno–kulturalnym, który dzięki metodom improwizacji teatralnej pomoże uczestnikom rozwijać  przedsiębiorcze postawy.. Za punkt odniesienia obraliśmy metody improwizacji teatralnej, by wzmocnić w młodych ludzi w praktykowaniu dobrych postaw w łączeniu  życia zawodowego z codziennym. Ponadto projekt realizować będzie takie cele, jak budowanie  zaangażowania w sprawy społeczne, wspierania postaw opartych na pewności i zrozumieniu siebie, umiejętnego wykorzystywania kompetencji interpersonalnych, aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej.  Projekt został stworzony na bazie obserwacji i raportów Unii Europejskiej wskazujących na niski poziom zatrudnienia oraz niedostępności rynku pracy dla młodych ludzi, wchodzących na drogę kariery zawodowej. Pod uwagę wzięte zostały również niewielkie doświadczenie młodych ludzi w ich dziedzinie zawodowej.  Przewidywane wymiana odbędzie się  w miejscowości Poronin gromadząc 36 młodych ludzi z 6 różnych krajów Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich takich jak : Polska, Litwa, Chorwacja Słowenia, Włochy, Portugalia. Grupa będzie składać się z osób pomiędzy 18 a 30 rokiem zycia z różnych kręgów takich jak studenci, młodzież pracująca, absolwenci szkół wyższych zainteresowanych tematyką projektu, potrzebą zmian oraz wielopoziomowych rozwojem kompetencji.

Projekt „Impropreneurs” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2015-3-PL01-KA105-023089 i realizowany jest przez grupę nieformalną Młodzi dla Warszawy