“Hotelarze i restauratorzy – zawody przyszłości. Dobre praktyki greckich hotelarzy i restauratorów szansą na rozwój branży”

Stowarzyszenie European Mobility Center otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) w ramach działania “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na projekt “Hotelarze i restauratorzy – zawody przyszłości. Dobre praktyki greckich hotelarzy i restauratorów szansą na rozwój branży”
Działania projektowe polegać będą na zapewnieniu dwutygodniowych praktyk zawodowych w Grecji uczniom ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej i ZS nr 1 w Kłobucku uczących się w zawodach technika żywienia i usług gastronomicznych oraz technika hotelarstwa. Głównym celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego, rozwój kompetencji zarówno zawodowych jak również miękkich, zyskanie lepszej pozycji na rynku pracy. Uczestnicy będą pracować na różnych stanowiskach – na recepcji, w służbie pięter, w restauracji/bufecie/barze oraz w kuchni.

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami dotyczącymi projektu na naszej stronie projektowej
fb.com/hotelarzeirestauratorzy