HERO

Human Rights Education Opportunity

Na początku sierpnia 2019 roku, mieliśmy ogromną przyjemność brać czynny udział treningu „HERO” dzięki organizacji CARPE DIEM (http://carpediem.hr/) z miasta Karlovac w Chorwacji. Projekt otrzymał został zatwierdzony przez chorwacką Agencija za mobilnost i programe Europske Unije (http://www.mobilnost.hr/) i sfinansowany z programu Erasmus +. Trening „HERO” – Human Rights Education Opportunity oferował osobom pracującym z młodzieżą i liderom młodzieżowym przestrzeń do refleksji, wymiany wiedzy i doświadczenia w temacie dotyczącym edukacji praw człowieka. Głównym celem projektu było zachęcenie uczestników do refleksji na temat problemów dotyczących przestrzegania praw człowieka oraz tego jak wykorzystać wiedzę dotyczącą praw człowieka w swojej codziennej pracy. Poza tym uczestnicy mieli szansę: – aby zwiększyć świadomość o znaczeniu praw człowieka, – zapoznania się z działaniami edukacyjnymi, narzędziami i zasobami w dziedzinie praw człowieka, – rozwinąć umiejętności niezbędne do promowania praw człowieka i wspierania ich w lokalnej społeczności, – podnieść swoją świadomość dotyczącą różnic kulturowych w dziedzinie praw człowieka. Efektami projektu oprócz zwiększenia wiedzy i umiejętności uczestników był także stworzony wspólnie „Code of Conduct” jako zbiór zasad, których powinniśmy przestrzegać w kwestiach praw człowieka i pracy z młodzieżą, manual dla pracowników młodzieżowych, którymi podzielimy się wkrótce. Relację z całego projektu „HERO” w formie wizualnej można sprawdzić pod tym linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=Q7fYVfjdkRs