Warsztaty z pisania wniosków o dofinansowanie

Nasze działania to nie tylko wyjazdy zagraniczne, to przede wszystkim praca na rzecz społeczności lokalnej. Pragnąc uefektywnić swoje działania Stowarzyszenie European Mobility Center zaprosiło ekspertów z Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych do przeprowadzenia w Warszawie warsztatu dotyczącego planowania, pisania i realizowania projektów międzynarodowych w ramach programu “Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych”, dofinansowanego w ramach Programu FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) na lata 2014-2020. W trzydniowym spotkaniu zorganizowanym w dniach 23 – 25 września wzięło udział łącznie 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy pracując warsztatowo zyskali odpowiednią, usystematyzowaną wiedzę o specyfice procesu tworzenia projektów międzynarodowych, jak również zacieśnili kontakty oraz wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Warsztaty FIO 2016

Warsztaty FIO 2016

Warsztaty FIO 2016